Praguer

Chúng tôi biết rõ tầm quan trọng về việc cung cấp những thông tin nhanh và chính xác ở Praha, một thành phố đẹp và sôi nổi. Các bạn sẽ cần biết phải tìm đến nơi nào, khi mỗi buổi sáng bạn đi làm trong thành phố bằng phương tiện giao thông công cộng, hay bạn cần phải giải quyết vấn đề cư trú tại các bộ nội vụ, hoặc tìm kiếm các lớp học cho con.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo một ứng dụng trên điện thoại di động dành cho các cư dân mới của Praha, để bạn có các thông tin quan trọng theo người.

Chúng tôi mong là Praha sẽ trở thành ngôi nhà mới của bạn và thành phố của tất cả chúng ta!

Ứng dụng cung cấp gì?

Những thông tin cơ bản về cuộc sống ở Praha

Trong ứng dụng, bạn sẽ tìm thấy những thông tin cơ bản về cuộc sống ở Prague, được sắp xếp theo chủ đề một cách rõ ràng để trở thành sự hỗ trợ cho bạn trong việc giải quyết các tình huống hàng ngày. Ví dụ bạn có thể tìm được thông tin về hệ thống xã hội và giáo dục tại CH Séc hoặc tìm ra nơi tư vấn cho việc kinh doanh của bạn.

Các liên hệ quan trọng

Bạn sẽ tìm thấy các địa chỉ liên lạc quan trọng của các tổ chức, các bộ và các sở của họ. Ví dụ: các nơi giải quyết vấn đề cư trú, các cơ sở y tế chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người nước ngoài, các tổ chức phi lợi nhuận, nơi bạn có thể nhận được tư vấn cần thiết miễn phí.

Bản đồ tổng quan cuả các tổ chức

Một phần của ứng dụng là một bản đồ nơi bạn có thể tìm thấy các tổ chức cần thiết trong khu vực và có thể dung bản đò để tìm cách nhanh nhất để đến điểm đích của bạn.

Các phiên bản ngôn ngữ nước ngoài

Ứng dụng có sau phiên bản ngôn ngữ – tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Ukraina, tiếng Trung, tiếng Ả Rập.

Tất cả những gì bạn cần biết về cuộc sống tại Praha nằm trong một ứng dụng.

Tất cả các thông tin, địa chỉ và liên hệ được cập nhật tới ngày 30. 9. 2020. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ thay đổi nào sau ngày này.

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của thủ đô Praha và Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.

Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra České republiky
Integrační centrum Praha
Praguer

Chúng tôi biết rõ tầm quan trọng về việc cung cấp những thông tin nhanh và chính xác ở Praha, một thành phố đẹp và sôi nổi. Các bạn sẽ cần biết phải tìm đến nơi nào, khi mỗi buổi sáng bạn đi làm trong thành phố bằng phương tiện giao thông công cộng, hay bạn cần phải giải quyết vấn đề cư trú tại các bộ nội vụ, hoặc tìm kiếm các lớp học cho con.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo một ứng dụng trên điện thoại di động dành cho các cư dân mới của Praha, để bạn có các thông tin quan trọng theo người.

Chúng tôi mong là Praha sẽ trở thành ngôi nhà mới của bạn và thành phố của tất cả chúng ta!

Ứng dụng cung cấp gì?

Những thông tin cơ bản về cuộc sống ở Praha

Trong ứng dụng, bạn sẽ tìm thấy những thông tin cơ bản về cuộc sống ở Prague, được sắp xếp theo chủ đề một cách rõ ràng để trở thành sự hỗ trợ cho bạn trong việc giải quyết các tình huống hàng ngày. Ví dụ bạn có thể tìm được thông tin về hệ thống xã hội và giáo dục tại CH Séc hoặc tìm ra nơi tư vấn cho việc kinh doanh của bạn.

Các liên hệ quan trọng

Bạn sẽ tìm thấy các địa chỉ liên lạc quan trọng của các tổ chức, các bộ và các sở của họ. Ví dụ: các nơi giải quyết vấn đề cư trú, các cơ sở y tế chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người nước ngoài, các tổ chức phi lợi nhuận, nơi bạn có thể nhận được tư vấn cần thiết miễn phí.

Bản đồ tổng quan cuả các tổ chức

Một phần của ứng dụng là một bản đồ nơi bạn có thể tìm thấy các tổ chức cần thiết trong khu vực và có thể dung bản đò để tìm cách nhanh nhất để đến điểm đích của bạn.

Các phiên bản ngôn ngữ nước ngoài

Ứng dụng có sau phiên bản ngôn ngữ – tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Ukraina, tiếng Trung, tiếng Ả Rập.

Tất cả những gì bạn cần biết về cuộc sống tại Praha nằm trong một ứng dụng.

Tất cả các thông tin, địa chỉ và liên hệ được cập nhật tới ngày 30. 9. 2020. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ thay đổi nào sau ngày này.

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của thủ đô Praha và Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.

Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra České republiky
Integrační centrum Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra České republiky
Integrační centrum Praha